Uutiset

17.3.2017

Renessanssimuodin syväluotaus

Euroopan tiedeneuvosto tukee esinetutkimukseen liittyvää hanketta.


Hohti


Hankkeessani tutkitaan länsimaisen muodin syntyä ja leviämistä 1500–1600-lukujen renessanssiajan Euroopassa. Euroopan tiedeneuvosto (ERC) myönsi hankkeelle vuoden 2016 lopulla niin sanotun Consolidator Grant -rahoituksen. Hankkeen nimi on Refashioning the Renaissance: Popular Groups, Fashion and the Material and Cultural Significance of Clothing in Europe, 1550-1650, ja siihen kuuluu tutkijoita Suomesta sekä muualta Euroopasta. Tutkimus tarkastelee erityisesti pukeutumiseen liittyviä kulttuurisia merkityksiä sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla.

 

Olen kiinnostunut siitä, miten ”tavalliset” ihmiset, kuten suutarit, parturit, leipurit ja kauppiaat, ymmärsivät vaatteiden ja pukeutumisen erilaisia merkityksiä sekä miten muoti ilmeni alemmissa yhteiskuntaluokissa. Samalla projektin tarkoituksena on tehdä uusia tieteellisiä avauksia muodin, kulttuurin ja pukeutumisen historian tutkimuksessa. Perinteisen arkistotutkimuksen lisäksi tuomme konkreettisen käsillä tekemisen eli niin sanotut hands-on-menetelmät sekä varsinaiset tekstiilit osaksi kulttuurista pukuhistorian tutkimusta.

 

Työskentelemme tekstiilinäytteiden kanssa monin tavoin. Me muun muassa rekonstruoimme pukuja ja kankaiden valmistusprosesseja käyttäen historiallisia menetelmiä sekä teemme luonnontieteellisiä kokeita kuten kuitu- ja värianalyyseja. Taustalla on ajatus siitä, että tekstiilit sisältävät paljon sellaista piilotettua tietoa, jota ei löydä kirjallisuudesta tai arkistoista. Teemme kokeiluja myös nykytekniikan avulla, muun muassa rekonstruoimme digitaalisesti huonokuntoisia esineitä sekä kudomme kankaita ja valmistamme pukuja 3d-tulostuksella.


Näiden materiaalilähtöisten menetelmien avulla pyrimme pääsemään lähemmäksi renessanssiaikakautta ja luomaan uusia tulkintoja menneen maailman arjesta. Lisäksi konkreettinen kosketus materiaaliin auttaa kehittämään ja pohtimaan uutta materiaalilähtöistä teoreettista viitekehystä muodin tutkimuksessa.


Muoti on erinomainen väline tutkia yhteiskuntaa ja ihmisten välisiä suhteita, koska pukeutuminen on läheisesti kytköksissä erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten ilmiöiden kanssa – ja se koskettaa meitä kaikkia. Toivon, että tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa soveltaa myös käytännössä. Historiallisia tekstiilimenetelmiä voitaisiin hyödyntää enemmän muun muassa kestävän kehityksen sovelluksissa.


Suomen Akatemian video hankkeesta:

https://youtu.be/RmH5Wo49zsg?list=PL5iCSZCVmSzfvBFI9WY0y7l2OjBsLHQ9f


Aiempaan kokeelliseen tutkimukseeni voi perehtyä blogissani:

https://earlymodernscandinavianfashion.wordpress.com/

 

 

Paula Hohti

Taiteen ja kulttuurin historian apulaisprofessori, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto


Palaa otsikoihin 
normal-size-image-placeholder

Uutiset

ISSN 2342-0146


Haluatko uutisesi palstalle?

Ota yhteyttä verkkopalvelun toimitukseen:
esinetutkimus@gmail.com

Uutispalstalla julkaistavia juttutyyppejä:


  • Arvio (kirja-, näyttely- tai muu arvio)
  • Kolumni (kantaaottava, poleeminen kirjoitus)
  • Muistokirjoitus
  • Museoiden kuukauden esineet -uutinen
  • Näkökulma-haastattelu (henkilöhaastattelu esinetutkimusta painottaen)
  • Puheenvuoro (kannanotto alan ammattilaiselta)
  • Uutinen (ajankohtaisesta näyttelystä, kurssista, palkinnosta, tapahtumasta, konferenssista, seminaarista, verkkosivustosta, henkilövaihdoksesta, julkaisusta, projektista, esinelöydöstä jne.)
  • Väitöslektio


 
Tulosta sivu

Olet tässä:

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä