Arvioarkisto

20.4.2016

Arvio: Kirsti Kasnio – muodin arkkitehti

Ritva Koskennurmi-Sivosen tutkimus arkkitehti, lavastaja-puvustaja, muotisuunnittelija Kirsti Kasniosta on kiinnostava lisä suomalaisista muotisuunnittelijoista kertovien tutkimusten joukossa.


KirstiKasnio


Ritva Koskennurmi-Sivonen: Kirsti Kasnio – muodin arkkitehti. Tekstiilikulttuuriseuran julkaisuja 7. Helsinki: Tekstiilikulttuuriseura, 2015. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158206


Selkeästi ja mehevästi kirjoitettu teksti täydentyy huomattavalla määrällä ennen julkaisemattomia kuvia sekä Kasnion itse valitsemia tuotekuvia. Koska Koskennurmi-Sivonen on tutkinut aluetta paljon, on tekstiin saatu syvyyttä ja vertailukohtia.


Teos on olennainen osa suomalaista muodin tutkimuksen ja muodin kokonaiskuvaa, joka on alkanut hahmottua monista Koskennurmi-Sivosen kirjoittamista ja ohjaamista tutkimuksista. Vaikka teksti on julkaistu Tekstiilikulttuuriseuran julkaisuja -sarjassa, löytyy julkaisu Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta, Heldasta. Tekstiilikulttuuriseuran julkaisu on myös Koskennurmi-Sivosen toimittama Johdatuksia pukeutumisen tutkimukseen (2012).


Koskennurmi-Sivonen tutustui Kasnioon vuosituhannen vaihteessa muodin historian kursseilla Taideteollisessa korkeakoulussa. Opiskelijaksi jo iäkäs Kasnio (60 v.) oli Koskennurmi-Sivosen vetämien kurssien vakio: hän osallistui kursseille kaksi kertaa ensin opiskelijana ja uudelleen valmistuttuaan. Erityisesti pliseerauksesta kiinnostunut, keskusteleva ja tarkkaavainen Kasnio herätti tutkija-luennoitsijan mielenkiinnon. Kiinnostus Kasnion erikoiseen uraan ja hänen tapaansa luoda pukuja heräsi vähitellen satunnaisten tapaamisten myötä. Erityisesti muodin ja arkkitehtuurin yhteys kiinnosti molempia. Tutkimuksen kuluessa sattuu joskus ikäviäkin tapahtumia. Koskennurmi-Sivonen kirjoittaa:


”Ajan muuttuminen historiaksi tuli kuitenkin aivan erityisellä tavalla eteeni, kun kuulin Kirsti Kasnion kuolemasta keväällä 2014 ja teksti piti muuttaa menneeseen aikamuotoon. Olin aloittanut elävän nykysuunnittelijan työn tutkijana, jolla oli vain lievä intressi hänen menneisyyteensä arkkitehdin ammatin osalta.”


Koskennurmi-Sivonen esittelee tutkimuksessaan ensin Kasnion poikkeuksellista tietä muodin suunnittelun pariin ja tuo samalla esille joukon muita suunnittelijoita. Tekstin rakenne etenee temaattisesti ja teemojen sisällä tarkasti kronologiassa. Esinetutkimuksellisuus tulee esille luvussa 9, jossa hän ottaa lähitarkasteluun viisi erilaista pukua. Ne edustavat toistettavissa olevien pukujen pliseeraustapoja ja edustavat Kasnion ajatusta hiotusta kaavasta. Tässä luvussa tulee esille myös Koskennurmi-Sivosen omia huomioita, mielipiteitä ja ompelun kautta avautuvia ongelmia.


Koskennurmi-Sivosella on ollut käytettävissään hyvin monitahoinen ja rikas aineisto. Koska hän on tuntenut Kirsti Kasnion henkilökohtaisesti, on tutkimuskohde voinut ilmaista omia näkemyksiään tutkimuksen suhteen, esimerkiksi henkilöhistorian osalta. Koskennurmi-Sivonen ehti tehdä myös Kasnion haastatteluja. Aineisto, ja myös Koskennurmi-Sivosen teksti, valottaa erityisen rikkaasti pukujen ideointia ja luonnostelua. Luvun 10 pohdinnat ovat monitahoisia ja syväluotaavia. Kasniosta piirtyi muodin osalta mielenkiintoinen persoona, joka osasi muuttaa ajatuksiaan myös tekstiksi.


Pukeutumisen tutkimus ja kansainvälinen julkaisutoiminta vilkastuivat huomattavasti 1990-luvulla. 2000-luvulla on jo päätoimisia pukeutumisen tutkijoita, mutta alalle on tyypillistä, että se on hyvin monitieteinen. Jotkut tutkijat ovat kiinnostuneet pukeutumisesta pysyvästi, mutta useimmiten tutkijat kuitenkin vain käyvät pukututkimuksen puolella jonkin muun tutkimusteeman ohessa, ja tekevät analyysejä mitä erilaisimmilla tieteenaloilla. Ritva Koskennurmi-Sivosen näkökulma on ollut käsityötieteessä. Juuri käsityötieteen avaamat teemat tuovat tekstiin – ja kuviin – uusia ulottuvuuksia. Kun tutkijalla itsellään on tuntuma aiheeseen ja kyky omakohtaiseen tuottamiseen saman genren piirissä, voi tekstiin suodattua uudenlaisia ja yllättäviä puolia. Koskennurmi-Sivonen taitaa suvereenisti muodin tutkimuksen ja siitä kirjoittamisen, mutta hän myös hahmottaa käsityön tekemisen konventioita poikkeuksellisen taitavasti.

 

 

Päivi Fernström


Palaa otsikoihin 
 
Tulosta sivu

Olet tässä:

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä