Att framlägga en artikel för publikation


 • Call for papers (pdf) (179.5 KB)
 • Artiklar till Artefactum kan erbjudas per e-post: esinetutkimus@gmail.com.
 • Vid diskuterar gärna om ämnets tillämplighet på förhand.
 • Artikeln bör utgöra en ursprunglig och självständig forskning.
 • I artikeln följs följande anvisningar: Instruktioner (pdf) (226.1 KB)
 • Redaktionen gör en preliminär värdering av den framlagda artikelns publiceringsbarhet.
 • Om artikeln visar sig lämplig för Artefactum, genomgår den därefter en refereegranskning.

Refereegranskning


 • Artikelns vetenskapliga kvalitet granskas av experter som förblir anonyma och är valda av Artefactas vetenskapliga delegation.
 • Vanligtvis utnämns två refereegranskare.
 • Refereegranskaren förslår ofta några förändringar, som skribenten måste förbereda sig på att genomföra i artikeln.
 • Det är bra att förbereda sig på att tåla kritik: den är inte riktad mot personen utan mot den erbjudna texten, målet är en vetenskapligt och språkligt högtstående artikel.
 • Skribentens namn förblir okänt för granskarna: det avlägsnas från de texter som skickas till dem.
 • Refereegranskningen kan också leda till att den erbjudna artikeln inte publiceras. Det är ändå sällsynt. Det slutgiltiga publiceringsbeslutet görs av huvudredaktören.
 • Man skall inte förhålla sig alltför allvarligt till refereegranskningen: det är ett bra sätt att få sakkunnig respons på sin egen text.

 • Artefactum har av Publikationsforumet godkänts som en vetenskaplig publikationskanal och angetts nivå 1.
 • Artefactum följer de villkor som ställs för användning av Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegialt granskade publikationer. 
 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä