Att hänvisa till en artikel


Varje artikel utgör ett självständigt nummer av publikationen. Hänvisningar sker därför enligt följande:

Första gången:
Kemppi, Hanna 2013: ”Keisarillinen ikonostaasi Helsingissä”. Artefactum 1. Helsinki: Artefacta, 24.4.2013. Tillgänglig på: http://www.artefacta.fi/artefactum

I fortsättningen:
Kemppi 2013.

 
 
Tulosta sivu

Olet tässä:

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä