Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä
Esinetutkimusverkosto Artefacta

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
koordinaattori Alex Snellman
esinetutkimus@gmail.com

Rekisterin nimi
Esinetutkimusverkosto Artefactan jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on koota valtakunnallisesti yhteen tietoa esinetutkimuksesta kiinnostuneista henkilöistä, jotta samasta aihepiiristä kiinnostuneet voisivat tehokkaasti kommunikoida keskenään ja eri aihepiirien harrastajat ja asiantuntijat olisi helppo tavoittaa. Näin voidaan yhtenäistää pirstaleista esinetutkimusalaa, joka on hajaantunut lukuisiin museoihin, yliopistoihin, muihin oppilaitoksiin ja antiikkialalle. Rekisteri muodostuu verkostoon liittyvistä henkilöistä, jotka rekisteröityvät jäseneksi verkkopalveluun ja samalla toimittavat tietonsa elektronisella lomakkeella. (Henkilötietolaki 8§ Käsittelyn yleiset edellytykset 1 sekä 5 momentin mukaisesti). Verkkopalveluun tallennettuja tietoja pääsee muokkaamaan itse ja ne voi poistaa kokonaan ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan koordinaattoriin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältö perustuu verkostoon liittyvien elektronisella lomakkeella toimittamiin tietoihin. Minimivaatimus jäseneksi liittymiselle on toimittaa etu- ja sukunimi, käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja salasana. Lisäksi edellytetään valintaa valikosta "Suhde esinetutkimukseen".

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin kootaan elektronisella lomakkeella verkostoon liittyviltä henkilöiltä. Tietoja ei hankita muualta, vaan henkilöt itse toimittavat tietonsa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, vaan ne näkyvät ainoastaan verkoston jäsenille Jäsenhaku-toiminnon kautta. Keskusteluun osallistuvien jäsenten tietoja tulee keskusteluviestin yhteyteen avoimesti nähtäväksi (laajimmillaan: oppiarvo, etunimi, sukunimi, suhde esinetutkimukseen ja museo tai oppiaine). Näin taataan keskustelun korkea taso ja mahdollisuus arvioida keskustelun osanottajien lausuntoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Salasanat on kokonaan suojattu. Muut tiedot näkyvät Jäsenhaku-toiminnossa vain kirjautuneille jäsenille. Keskusteluun osallistuneiden osalta näkyy keskusteluviestin yhteydessä joitakin tietoja (ks. edellinen kohta), mutta ei koskaan sähköpostiosoitetta.


Seloste laadittu  29.9.2011

Viimeisin muutos 29.9.2011

 
 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä