Arkiv

29.11.2017 13:30

Månadens föremål i museerna: november 2017

Skulptur, miniatyr, telefonkatalog, tropikhjälm, hattar, spinnrock, ljuster.

marrask

Emil Cedercreutz museum

Skulptur
Konstnärens egen grand danois Pontus stod modell för den stora bronsstatyn ”Blodhundar” (Verikoiria) som Emil Cedercreutz skapade år 1937.  

Högfors bruksmuseum Senkka

Miniatyr
Specialvalimo J. Pap Oy i Esbo har gjutit miniatyrmodellen av Riksdagshuset i aluminium år 1993.

Nådendals museum

Telefonkatalog
I telefonkatalogen från år 1907 finns också Nådendals centrals katalog med 50 telefonnummer, varav en del varit i bruk endas på sommaren.

Finlands nationalmuseum

Tropikhjälm

Lättmatros Pentti Leponiemi använde tropikhjälmen på 1940-talet under sin internering på fånglägret i Dehradun, Indien.


Finlands Hantverksmuseum
Hattar
Hattar från 1900-talets olika årtionden har vid Finlands Hantverksmuseum fotograferats och digitaliserats som elevarbete.

Finlands lantbruksmuseum Sarka
Spinnrock
Spinnrockar tillverkades på 1900-talet i särskilda spinnrocksfabriker – ännu under nödtiden efter krigen fanns det en stor marknad för fabrikstillverkade spinnrockar.     


Åbo museicentral
Ljuster
Till en början användes ljustret för fångst av lekande fiskar i strandvattnen, senare också vid båtfiske. Ljustret har bibehållit sin ursprungliga form i årtusenden!

 


Tillbaka till rubrikerna 
 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä