Arkiv

26.12.2017

Månadens föremål i museerna: december 2017

Skulptur, brunnslock, byrå, årgång, patron, fotografi.

jouluk


Emil Cedercreutz museum
Skulptur
Emil Cedercreutz skulptur Moderskärlek från år 1928 är en modell för statyn med samma namn som senare restes i Helsingfors. Skulpturen föreställer ett sto som diar sitt föl.

Högfors bruksmuseum Senkka

Brunnslock
Man kan stöta på Finlands 100-årsjubileums brunnslock tillverkat vid Niemisen valimo på flera olika orter runtom i Finland..

Finlands nationalmuseum
Byrå
”Bukbyrån” i rokokostil kan dateras till 1760-talet och är troligtvis tillverkad av Lorentz Nordin som var snickarmästare i Stockholm.

Finlands lantbruksmuseum Sarka
Årgång
Årgång 1917 av den periodiska publikationen Pellervo som var en viktig informationskanal inom lantbruksbranschen.

Finlands jaktmuseum
Patron
År 1836 uppfann fransmannen Casimir Lefaucheux förebilden för det moderna geväret och en därtill hörande enhetspatron med papphylsa.  


Åbo museicentral
Fotografi
Frontmännens förbimarsch på självständighetsdagen 1940, fotografiet taget från Auranbron i Åbo.

 


Tillbaka till rubrikerna 
 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä