Medlemsskap


 • Nätverket har över 900 medlemmar.
 • Man blir medlem genom att registrera sig på webbtjänstens sida: Registrering
 • Medlemsskap i nätverket och webbtjänsten är således samma sak: webbtjänstens medlemsregister fungerar som hela nätverkets register, vilket underlättar möjligheterna att finna sakkunniga.


Koordinator för nätverketNätverkets namn


 • Nätverket för föremålsstudier har döpts till Artefacta. Det latinska ordet betyder tillverkade med kunskap d.v.s. artefakter, föremål.

 • Föremålskultur eller materiell kultur?


 • Föremål, föremålskultur och föremålsforskning fungerar som tema för nätverket.
 • Dessa skiljer sig från det större begreppet materiell kultur som också inbegriper byggnader och kulturmiljöer.
 • Gränsen går ganska naturligt mellan det som kallas fast och lös egendom.
 • Nätverkets intresse inriktar sig således på materiella ting som kan flyttas.

 •  

  Redaktion


  Huvudredaktör

  FD Alex Snellman


  Svenska översättningar

  Sandra Lindblom


  Alla redaktörer kan nås på adressen: esinetutkimus@gmail.com


  Vetenskaplig delegation


 • Professor Visa Immonen, arkeologi (ordf.)
 • FD Elina Anttila, konsthistoria, Överdirektör för Finlands nationalmuseum
 • Konservator, FM Aki Arponen, konservering, Finlands nationalmuseum
 • Docent Päivi Fernström, käsityötiede, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 • Apulaisprof. Paula Hohti, taiteen ja kulttuurin historia, Aalto-yliopisto
 • FD Niklas Huldén, etnologi
 • Docent Ildikó Lehtinen, etnologi
 • Prof. Mika Lavento, arkeologi
 • FD Tiina Männistö-Funk, historia, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
 • Docent Minna Sarantola‐Weiss, historia, Forskningsdirektör vid Helsingfors stadsmuseum

 •  
  Suomen Muinaismuistoyhdistys

  Suomen Muinaismuistoyhdistys
  Finska Fornminnesföreningen

  Huvudsponsorer

  fvsuusbanner
  Finska Vetenskaps-Societeten
  Suomen Tiedeseura
  2017–2019

  pinkki-Koneensaatio-logo
  Koneen Säätiö
  2014–2016


  Suomen Kulttuurirahasto

  Suomen Kulttuurirahasto
  2011–2013


  Sponsorer

  Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB
  Svenska Kulturfonden


  TSVlogo_fin1oma

  Tieteellisten seurain valtuuskunta
  Vetenskapliga samfundens delegation


  SMMSMerkkiSiniharmaa200

  Suomen Muinaismuistosäätiö


   
  Skriv ut

  Ni befinner er här:

  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä