Keskustelu – Diskussioner

Yleinen keskustelu – Allmän diskussion

Näytä viestit:

Allekkain

Puumaisesti

 

KIRJOITUSKUTSU: Suomen Museo 2019

FM Outi Järvinen, Museoalan edustaja, Suomen kansallismuseo 29.10.2018 klo 10.20

Kirjoituskutsu : Suomen Museo 2019
(for English see below)

Kulttuuriperinnön tutkimusalojen vuosikirja
Kirjoituskutsu on voimassa 15.12.2018 asti.
Pyydämme halukkailta kirjoittajilta noin 200 sanan laajuisen tiivistelmän, josta käyvät
ilmi tarjottavan artikkelin tai katsauksen asiayhteys ja pääkysymykset sekä keskeiset johtopäätökset. Tiivistelmä lähetetään päätoimittajalle sähköpostitse word-tiedostona.
Suomen Museo on Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisu, joka on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1894 (www.muinaismuistoyhdistys.fi)
Yhdistys edistää arkeologian, kansatieteen, taidehistorian ja kulttuurihistorian
tutkimusta, kuten myös muita museokokoelmiin kohdistuvia tutkimusaloja, joihin kuuluvat muun muassa folkloristiikka, numismatiikka ja museologia. Tieteellinen seura herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön.
Artikkeleiden kohdalla noudatetaan anonyymiä vertaisarviointikäytäntöä.
Suomen Museo on Julkaisufoorumin luokassa 1.
Vuosikirjassa julkaistaan tutkimusartikkeleita, kirja- ja näyttelyarvioita sekä muita ajan-
kohtaispuheenvuoroja. Sarja kannustaa maamme museoita käymään keskustelua aineistonkeruusta, esineiden ja perinteen säilyttämisestä sekä näihin liittyvän tiedon välittämisestä ja vastaanottajista.

OHJEITA
Suomen Museon julkaisukielet ovat suomi (tiivistelmä englanniksi) ja englanti.
Vertaisarvioidun artikkelin kokonaispituus on korkeintaan 35 000 merkkiä, sisältäen välilyönnit, lähdeluettelon, alaviitteet ja kuvatekstit. Kuvien enimmäismäärä on kymmenen
(10 valokuvaa, piirrosta, karttaa tai lyhyttä taulukkoa). Laajojen (yli 1 sivu) taulukoiden tai luetteloiden julkaisemisesta tulee sopia päätoimittajan kanssa jo käsikirjoitusvaiheessa.
Suomenkielisen tutkimusartikkelin englanninkielisen tiivistelmän laajuus on korkeintaan 2000 merkkiä. Tämäkin sisältyy artikkelin enimmäispituuteen.
Katsausten ja puheenvuorojen enimmäispituus on 10 000 merkkiä ja kuvia korkeintaan kolme.
Kirjoittaja on vastuussa tekstinsä kielenhuollosta.
Suomen Museo painetaan paperiniteenä ja tulee 6 kuukauden embargon jälkeen avoimesti
luettavaksi internetiin. Kirjoittaja vastaa artikkelinsa kuvien tekijänoikeuksista ja oikeudesta julkaista artikkeli kuvineen verkossa.

Aikataulu 2019

tammikuussa toimituskunta arvioi artikkelitarjoukset
22.1. mennessä tieto ehdotusten hyväksymisestä kirjoittajille ja kirjoitusohjeet
30.4. mennessä koko käsikirjoitus valmiiksi, kuvitus mukaan lukien
touko- ja kesäkuussa vertaisarviointikierros ja palaute
15.9. mennessä artikkeli valmiiksi vertaisarviointikommentit huomioituina
tutkimusartikkelin englanninkielinen tiivistelmä valmiina
syyskuussa toimitustyö taittoa varten
lokakuussa taitto ja painatus
6.11. mennessä Suomen Museo 2019 ilmestyy
6.5.2020 julkaisu avoimesti saataville verkkoon


OTA YHTEYTTÄ
Päätoimittaja Outi Järvinen, outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com
Toimituskunnan sihteeri Mervi Suhonen, misuhone(a)gmail.com
Toimituskunnan jäsenet
Yli-intendentti, dosentti Petri Halinen (Museovirasto)
Dosentti Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto)
Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova)
Kokoelmapäällikkö, dosentti Leena Paaskoski (Lusto – Suomen Metsämuseo)
Yliopistonlehtori, dosentti Elina Räsänen (Helsingin yliopisto)
Museolehtori, dosentti FT Leena Svinhufvud (Designmuseo)
Dosentti Tuukka Talvio (Helsingin yliopisto)


Tervetuloa kirjoittamaan!

Call for Papers : Suomen Museo 2019
(edellä suomeksi)

Journal for cultural heritage studies
The call for papers for the journal Suomen Museo 2019 is open until the 15th of December, 2018.
The authors are invited to present an abstract of ca. 200 words in English or Finnish.
The abstract illustrates the context and key questions in the suggested article or review and relevant conclusions. Please send your abstract to the Editor-in-Chief as a Word file.
Since 1894, Suomen Museo is the annual publication of the Finnish Antiquarian Society (www.muinaismuistoyhdistys.fi)

The Society promotes research in the fields of archaeology, ethnology, art history and cultural history, alongside with folkloristics, numismatics, museology and other museum-related studies. The goal is to support scholarly and public interest to cultural heritage.
A double-blind peer-review process is applied to the articles. Our Publication Forum classification is level 1 (www.julkaisufoorumi.fi/en/publication-forum).
The journal welcomes research articles, book or exhibition reviews and argumentation on other current issues. Museums are strongly encouraged to contribute Suomen Museo to discuss collecting, preservation and research of cultural heritage and public relations.

PRACTICAL INFORMATION
Suomen Museo is published in two languages: Finnish (with English summaries) and English.
The final length of a peer-reviewed article must not exceed 35 000 characters, including spaces, list of references, notes, and figure captions. The maximum number of illustrations (photos, drawings, maps, short tables) is ten (10). Large tables or lengthy lists (over one page) can be attached to an article by the permission of the editor-in-chief.
The English abstract of a research article in Finnish is max 2000 characters.
The final length of reviews and short notes is max. 10 000 characters, with max 3 illustrations.
The authors carry full responsibility for the language check of the final manuscript.

Suomen Museo is a paper media. After an embargo of 6 months it will be available for free open access as PDF on the Internet. The authors should possess the copyright for the illustrations and all other material in the article both for printing and open access publishing.

The timetable 2019

January Review of abstracts by the editorial board
22 January Invitation to the authors and writing instructions
30 April Final dead line for manuscripts, including illustrations
May – June Peer-review and feedback
15 September Final dead line for revised articles with illustrations
English summaries (for peer-reviewed articles in Finnish) ready
September Editorial work
October Lay-out and printing
6 November Publishing of the printed version of Suomen Museo 2018
6 May 2020 Publishing of the open access version on the Internet

CONTACT
Editor-in-Chief: Outi Järvinen, e-mail outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com
Secretary for the Editorial Board: Mervi Suhonen, e-mail misuhone(a)gmail.com
The Editorial Board
Chief Intendant, Adjunct Professor, Petri Halinen (The Finnish Heritage Agency)
Adjunct Professor Ildikó Lehtinen (University of Helsinki)
Head of Museum Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova)
Collection Manager, Adjunct Professor, Leena Paaskoski (The Finnish Forest Museum Lusto)
University Lecturer, Adjunct Professor, Elina Räsänen (University of Helsinki)
Museum Lecturer, Adjunct Professor, Leena Svinhufvud (Design Museum Helsinki)
Adjunct Professor Tuukka Talvio (University of Helsinki)


Welcome to join Suomen Museo 2019!
Vain sisäänkirjautuneet jäsenet voivat osallistua keskusteluun ja nähdä viestien liitteenä olevat kuvat.
Endast inloggade medlemmar kan ta del i diskussioner och se de bifogade bilderna.

 
Tulosta sivu

Olet tässä:

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä