Keskustelu – Diskussioner


 • Kerro, kysy ja kommentoi suomeksi tai ruotsiksi! – Berätta, fråga och kommentera på svenska eller på finska!
 • Keskustelun aiheena ovat esineet ja esinetutkimus. – Diskussionen gäller föremål och föremålsstudier.
 • Keskustelun säännöt ovat täällä. – Diskussionsregler finns här.
 • Vain sisäänkirjautuneet jäsenet voivat osallistua keskusteluun ja nähdä viestien liitteenä olevat kuvat. – Endast inloggade medlemmar kan ta del i diskussioner och se de bifogade bilderna.
 • Ohjeet mm. erikoismerkkien (kuten š д Ω æ ç) lisäämiseen ovat täällä. – Instruktioner bl.a. för att infoga specialtecken (t.ex. š д Ω æ ç) finns här.
 • Muista myös Kysy museolta -palvelu, jossa voit esittää museoille niiden erikoisalaan liittyviä kysymyksiä.
 • Glöm inte heller Fråga museet -tjänsten, där du kan ställa frågor till olika museer angående deras specialområden.
 • Discussion in English

  2 aihetta
  12 viestiä.
  Uusin viesti:
  754 päivää sitten

  Yleinen keskustelu – Allmän diskussion

  27 aihetta
  105 viestiä.
  Uusin viesti:
  41 päivää sitten

  Mikä esine? – Vilket föremål?

  199 aihetta
  901 viestiä.
  Uusin viesti:
  5 päivää sitten

  Museovirasto kysyy – Museiverket frågar

  9 aihetta
  28 viestiä.
  Uusin viesti:
  390 päivää sitten

  Tutkimusaiheita ja -aineistoja – Forskningsämnen och -material

  2 aihetta
  3 viestiä.
  Uusin viesti:
  453 päivää sitten

  Verkoston ja verkkopalvelun kehittäminen – Nätverkets och webbtjänstens utveckling

  3 aihetta
  10 viestiä.
  Uusin viesti:
  2516 päivää sitten

  Rakennukset – Byggnader

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Rakennettu ympäristö, pihapiirit, puutarhat – Den bebyggda miljön, gårds- och trädgårdsmiljöer

  1 aihe
  4 viestiä.
  Uusin viesti:
  2084 päivää sitten

  Sisustus – Inredning

  1 aihe
  3 viestiä.
  Uusin viesti:
  1168 päivää sitten

  Lämmitys, tulenpito, uunit – Uppvärmning, eldning, ugnar

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Huonekalut – Möbler

  16 aihetta
  70 viestiä.
  Uusin viesti:
  545 päivää sitten

  Astiat, ruokailuvälineet, taloustarvikkeet – Kärl, bestick, hushållsredskap

  35 aihetta
  106 viestiä.
  Uusin viesti:
  258 päivää sitten

  Valaisimet – Belysning

  11 aihetta
  23 viestiä.
  Uusin viesti:
  1023 päivää sitten

  Maalaukset – Målningar

  6 aihetta
  9 viestiä.
  Uusin viesti:
  1181 päivää sitten

  Veistokset – Skulpturer

  7 aihetta
  20 viestiä.
  Uusin viesti:
  1628 päivää sitten

  Grafiikka – Grafik

  5 aihetta
  21 viestiä.
  Uusin viesti:
  390 päivää sitten

  Valokuvat – Fotografier

  3 aihetta
  19 viestiä.
  Uusin viesti:
  340 päivää sitten

  Kirjat, painotuotteet, kirjoitus- ja kirjapainovälineet – Böcker, trycksaker, skrivdon, boktryckeri

  12 aihetta
  54 viestiä.
  Uusin viesti:
  1086 päivää sitten

  Numismatiikka, kunniamerkit, mitalit – Numismatik, ordnar, medaljer

  14 aihetta
  42 viestiä.
  Uusin viesti:
  115 päivää sitten

  Heraldiikka, liput – Heraldik, flaggor

  9 aihetta
  28 viestiä.
  Uusin viesti:
  1308 päivää sitten

  Uskontoon ja uskomuksiin liittyvät esineet – Föremål förknippade med religion och folktro

  17 aihetta
  59 viestiä.
  Uusin viesti:
  1762 päivää sitten

  Koriste-esineet – Prydnadsföremål

  1 aihe
  5 viestiä.
  Uusin viesti:
  2285 päivää sitten

  Maa- ja metsätalousvälineet – Jord- och skogsbruksredskap

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Kalastus- ja metsästysvälineet – Redskap för fiske och jakt

  1 aihe
  2 viestiä.
  Uusin viesti:
  1705 päivää sitten

  Työkalut – Verktyg

  9 aihetta
  40 viestiä.
  Uusin viesti:
  1369 päivää sitten

  Muut työvälineet – Andra arbetsredskap

  1 aihe
  1 viesti.
  Uusin viesti:
  1025 päivää sitten

  Aseet, varusteet, ampumatarvikkeet – Vapen, utrustning, ammunition

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Tekstiilit, pukeutuminen, jalkineet – Textiler, klädsel, skodon

  10 aihetta
  44 viestiä.
  Uusin viesti:
  217 päivää sitten

  Korut – Smycken

  13 aihetta
  50 viestiä.
  Uusin viesti:
  1014 päivää sitten

  Muut henkilökohtaiset esineet – Andra personliga föremål

  9 aihetta
  20 viestiä.
  Uusin viesti:
  1025 päivää sitten

  Soittimet – Musikinstrument

  1 aihe
  4 viestiä.
  Uusin viesti:
  2551 päivää sitten

  Pelit, lelut, urheiluvälineet – Spel, leksaker, idrottsredskap

  6 aihetta
  19 viestiä.
  Uusin viesti:
  2393 päivää sitten

  Kellot, instrumentit – Klockor, instrument

  7 aihetta
  19 viestiä.
  Uusin viesti:
  760 päivää sitten

  Vesiliikenne – Vattentrafik

  1 aihe
  1 viesti.
  Uusin viesti:
  2437 päivää sitten

  Raideliikenne – Spårvägstrafik

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Moottoriajoneuvot – Motorfordon

  1 aihe
  3 viestiä.
  Uusin viesti:
  1916 päivää sitten

  Lentoliikenne – Flygtrafik

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Muut kulkuvälineet – Andra fortskaffningsmedel

  1 aihe
  5 viestiä.
  Uusin viesti:
  2469 päivää sitten

  Kodinkoneet – Hushållsmaskiner

  1 aihe
  1 viesti.
  Uusin viesti:
  2590 päivää sitten

  Elektroniikka, tieto- ja viestintätekniikka – Elektronik, data- och kommunikationsteknik

  4 aihetta
  11 viestiä.
  Uusin viesti:
  1086 päivää sitten

  Teollisuusesineet ja -laitteet – Industriella föremål och apparater

  1 aihe
  10 viestiä.
  Uusin viesti:
  2069 päivää sitten

  Kivi – Sten

  3 aihetta
  13 viestiä.
  Uusin viesti:
  1278 päivää sitten

  Jalo- ja korukivet, meripihka – Ädelstenar, bärnsten

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Jalometallit – Ädelmetaller

  7 aihetta
  18 viestiä.
  Uusin viesti:
  453 päivää sitten

  Rauta – Järn

  3 aihetta
  6 viestiä.
  Uusin viesti:
  2453 päivää sitten

  Muut metallit – Andra metaller

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Savi, keramiikka – Lera, keramik

  21 aihetta
  51 viestiä.
  Uusin viesti:
  1499 päivää sitten

  Lasi – Glas

  4 aihetta
  12 viestiä.
  Uusin viesti:
  354 päivää sitten

  Puu, tuohi – Trä, näver

  1 aihe
  4 viestiä.
  Uusin viesti:
  1121 päivää sitten

  Paperi, pahvi – Papper, papp

  2 aihetta
  3 viestiä.
  Uusin viesti:
  1465 päivää sitten

  Nahka, turkikset – Läder, pälsverk

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Luu, sarvi, hiukset – Ben, horn, hårarbeten

  1 aihe
  3 viestiä.
  Uusin viesti:
  2551 päivää sitten

  Muovi, muut synteettiset materiaalit – Plast, andra syntetiska material

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Valmistaminen, valmistustekniikat – Tillverkning, tillverkningsteknik

  1 aihe
  5 viestiä.
  Uusin viesti:
  1105 päivää sitten

  Valmistajat – Tillverkare

  1 aihe
  2 viestiä.
  Uusin viesti:
  1728 päivää sitten

  Muoto, muotoilu – Form, formgivning

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Koristelu, ornamentit – Utsmyckning, ornamentik

  1 aihe
  2 viestiä.
  Uusin viesti:
  2469 päivää sitten

  Kuva-aiheet, ikonografia – Motiv, ikonografi

  2 aihetta
  6 viestiä.
  Uusin viesti:
  2138 päivää sitten

  Tyylit, tyylisuunnat – Stil, stilformer och -perioder

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Reseptio, käyttö, kuluttaminen – Reception, användning, konsumtion

  2 aihetta
  4 viestiä.
  Uusin viesti:
  2560 päivää sitten

  Symboliset ulottuvuudet – Symboliska perspektiv

  1 aihe
  1 viesti.
  Uusin viesti:
  203 päivää sitten

  Elinkaari, formaatioprosessit – Livsförlopp, formationsprocesser

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Tutkimusmenetelmät, esinetutkimuksen metodit – Forskningsmetoder, föremålsforskningens metoder

  2 aihetta
  5 viestiä.
  Uusin viesti:
  1356 päivää sitten

  Konservointi – Konservering

  1 aihe
  8 viestiä.
  Uusin viesti:
  1118 päivää sitten

  Ennallistukset – Rekonstruktioner

  0 aihetta
  0 viestiä.
  Uusin viesti:
  -

  Esineet näyttely- ja opetuskäytössä – Föremålens användning i utställningar och undervisning

  1 aihe
  1 viesti.
  Uusin viesti:
  706 päivää sitten

  Teoriat esineistä ja esineellisestä kulttuurista – Teori gällande föremål och materiell kultur

  1 aihe
  1 viesti.
  Uusin viesti:
  1982 päivää sitten

  Esinetutkimuksen historia ja tieteenfilosofia – Historia och vetenskapsfilosofi gällande föremålsforskning

  2 aihetta
  20 viestiä.
  Uusin viesti:
  1066 päivää sitten  Vain sisäänkirjautuneet jäsenet voivat osallistua keskusteluun ja nähdä viestien liitteenä olevat kuvat.
  Endast inloggade medlemmar kan ta del i diskussioner och se de bifogade bilderna.

   
  Tulosta sivu

  Olet tässä:

  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä